Andrej Čuš

Politik


Od 4.2.2013 najmlajši poslanec v zgodovini Republike Slovenije. Samostojni poslanec Državnega zbora RS in predsednik društva Najprej Slovenija.


PREDSEDNIK DRUŠTVA NAJPREJ SLOVENIJA
Pojdi na stran društva

Osebni podatki

  • Rojstni datum: 29.7.1990
  • Domači kraj: Ptuj
  • Narodnost: Slovenska
  • Politična opredelitev: Konzervativen
  • Stranka: Nepovezani poslanec

O MENI

Lepo pozdravljeni na moji prenovljeni spletni strani, ki sem jo ustvaril v želji, da sem čim bolj dostopen ter da vas povabim k sodelovanju na in za Listo Andreja Čuša, ki bo skupaj s partnerji nastopila na volitvah v Državni zbor 2018.

IZOBRAZBA

POLITIČNO DELOVANJE

Državnozborske volitve 2018
Državnozborske volitve 2018

V okviru društva se skupaj s partnerji pripravljamo na nastop na volitvah v Državni zbor, ki bodo na sporedu prihodnje leto. V kolikor bom na prihodnjih Državnozborskih volitvah uspešen, bom svoje delo gradil na sedmih programskih smernicah, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Nadaljevanje dela v Državnem zboru RS kot nepovezani poslanec
Nadaljevanje dela v Državnem zboru RS kot nepovezani poslanec

Maja 2016 sem zaradi nekaterih (prevelikih) nesoglasij in poglabljanja ideoloških tem ter konfliktov izstopil iz Slovenske demokratske stranke ter ustanovil društvo Najprej Slovenija. Kot nepovezani poslanec sem vložil vrsto predlogov zakonov na področju kmetijstva, mladih in gospodarstva ter okolja.

Izvolitev na mesto poslanca v Državnem zboru RS
Izvolitev na mesto poslanca v Državnem zboru RS

Januarja 2013 je eden izmed mojih predhodnikov odstopil z mesta poslanca, zaradi česar sem pri svojih rosnih 22-ih letih postal najmlajši poslanec v zgodovini samostojne Slovenije. Na predčasnih volitvah v Državni zbor julija 2014 sem bil ponovno izvoljen za poslanca v Državnem zboru.

Kandidiranje za poslanca
Kandidiranje za poslanca

Konec leta 2011 sem nekoliko presenetljivo kandidiral za poslanca. Kljub svoji mladosti in močnim protikandidatom, se izziva nisem ustrašil in z dobro kampanjo ter številnimi mladimi prostovoljci dosegel dober rezultat, a kljub temu zgrešil izvolitev v Državni zbor za nekaj glasov.

Včlanitev v SDS
Včlanitev v SDS

Sredi leta 2009 sem se včlanil v Slovensko demokratsko stranko, predvsem zaradi dobrega programa na področju gospodarstva, mladih in skladnega regionalnega razvoja. Dobro leto in pol kasneje sem postal predsednik podmladka SDS. To funkcijo sem opravljal štiri leta.

Delovanje v dijaških in študentskih organizacijah ter v športu
Delovanje v dijaških in študentskih organizacijah ter v športu

V 3. letniku srednje šole sem počasi, a vztrajno zapuščal dvoranski parket in stopal na družbenega. Prevzel sem vodenje lokalne dijaške sekcije, leto dni kasneje pa sem postal predsednik Dijaške organizacije Slovenije. V enakem obdobju sem bil imenovan za člana Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino. 13 let sem tudi aktivno treniral judo, pri čemer sem osvojil več kolajn z državnih prvenstev in mednarodnih tekmovanj. Barve Slovenije sem zastopal na kadetskem, mladinskem in članskem nivoju.

PROGRAMSKE SMERNICE ZA DELO V PARLAMENTU

Od ideologije se ne da živeti - čas je za menjavo generacij!

Od leta 1991, ko so državljanke in državljani Republike Slovenije prevzeli vajeti v svoje roke, stopicamo na mestu, predvsem zaradi stalno prisotne ideološke delitve na Janševe in Kučanove. Od ideologije se ne da živeti, tega pa se najbolj zavedamo nove generacije, ki želimo s svojim delom in odnosom do države prispevati k boljšemu jutri. Zgodovino je potrebno pustiti zgodovinarjem, naš pogled pa usmeriti v sedanjost in prihodnost.

Gospodarstvo in delovna mesta

Za močno gospodarstvo in nova delovna mesta, predvsem s povrnitvijo vseh davkov in davčnih obremenitev na raven pred krizo. Delovna mesta za mlade bomo zagotovili z več ukrepi, tudi z davčnimi počitnicami in z boljšim sistemom množičnega financiranja. Poleg skladov za mlade podjetnike je potrebno zagotoviti tudi ustrezne pogoje za starejše podjetnike, saj bo teh, zaradi staranja družbe, vse več. Nižji in srednji sloj bomo dvignili z razbremenitvijo njihovih plač. Poleg izvoznega potenciala bomo naslovili tudi področje raziskav in razvoja, predvsem v visokotehnološkem sektorju. Zavzemamo se za pametno, vključujočo in trajnostno rast.

Mladi in šport

Urad za mladino je organ, ki nima vpliva, problematiko mladih pa se zaradi tega ne odpravlja, ampak poglablja. Podobno je tudi s politiko na področju športa, saj se s športniki vsi radi slikajo, žal pa politika za slovenski šport ne naredi nič. Zato si prizadevamo za samostojno ministrstvo, ki bo pristojno za šport in mladino.

Medgeneracijska solidarnost

Vsak bo nekoč upokojenec, ob tem pa pozabljamo, da smo vsi bili mladi. Zavzemanje za mlade pomeni zavzemanje za vse generacije, saj brez mladih noben državljanski model ni vzdržen. Zato je pomembno, da mladim zagotovimo njihovo mesto pod soncem in priložnosti za ustvarjanje. Samo po tej poti bomo lahko zagotovili človeka vredne pokojnine. Poleg delovne problematike je potrebno nasloviti tudi stanovanjsko problematiko in preprečiti beg možganov.

Varne meje

Za Slovenijo, proti migrantskim kvotam. Zavzemamo se za ločitev med begunci in nezakonitimi migranti. Temu primerno je potrebno upoštevati tudi mednarodno pravo. Vzpostavili bomo varne meje, ob tem pa primerno okrepili vlogo slovenske vojske in policije.

Močna zunanja politika

Za močno zunanjo politiko, ki je izvedljiva samo z novo zunanjepolitično strategijo, katere temelj bo zaščita interesov Slovenije. Zagovarjamo načelo suverenih držav članic Evropske unije, kar pa je izvedljivo zgolj tako, da na mednarodni parket napotimo usposobljen kader, ki do imenovanja ne pride s pomočjo nepotizma. Samo tako bomo prenehali s servilnostjo, tako do Bruslja kot do Washingtona in Moskve.

Skladen razvoj regij

Ljubljana je naše glavno mesto, in prav je, da je razvito. Ob tem pa nikakor ne smemo pozabiti na ostala mesta, ki imajo enak potencial kot Ljubljana, a se vanje steka manj denarja. Zaradi visoke stopnje brezposelnosti v manj razvitih območjih izgubljamo človeški kapital, zato je čas, da omogočimo vsem Slovenkam in Slovencem optimalen razvoj v svojem okolju. Nihče ne želi zapustiti svojega okolja, a je v to, zaradi pomanjkanja razvojnih priložnosti, prisiljen.

Okolje

Okolje je najpomembnejša nacionalna strateška dobrina, hkrati pa last nas vseh, zato ne smemo dovoliti, da se ga degradira. Slovenija ima veliko rezerv na področju trajnostnega razvoja in ustvarjanja zelenih delovnih mest.

DRUŠTVO NAJPREJ SLOVENIJA

Članom društva Najprej Slovenija je skupno to, da imamo dovolj delitve levo-desno, rdeči-črni. Smo različnih svetovnih nazorov, starostnih generacij in prihajamo iz vseh statističnih enot Slovenije.


Zavzemamo se za:


Varnost. Delovna mesta. Pravičnost. Okrepitev suverenosti znotraj Evropske unije. Zdravje in zdravo okolje.

Naše stališče:


Slovenija potrebuje nove in mlade obraze, ki so neobremenjeni s preteklostjo in bodo svojo (brez vso) energijo usmerili v pravično državo, nova delovna mesta in razvoj. Predsednik društva Andrej je prepričan, da morajo biti mladi enakopraven družbeni zastopnik in imeti možnost sodelovanja pri vseh procesih odločanja v državi.

Čas je!


Slovenska politika mora preusmeriti pogled iz leta 1945 v leto 2017. Ukvarjajmo se raje s sedanjostjo in prihodnostjo.

Se nam želite pridružiti?

Izpolnite spodnjo pristopno izjavo in nam jo pošljite na naslov:

Najprej Slovenija, Metelkova 7, 1000 Ljubljana.

Veseli bomo vaše podpore!

ŽELIŠ KANDIDIRATI ZA POSLANCA ALI NAM POMAGATI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 2018?

Verjetno nas je kar veliko, ki se zavedamo zgodovinske odgovornosti do slovenskega naroda in državljanov Slovenije, zato vas zaradi neuresničenih osamosvojitvenih pričakovanj in neučinkovitih politik, vabim k sodelovanju. Na volitvah v Državni zbor 2018 bom nastopil s svojo listo, imenovano Lista Andreja Čuša. Slednji se bodo pridružili še nekateri partnerji v obliki strank, gibanj in preostalih članov civilne družbe. Želimo si sodelovanja s posamezniki, ki si želijo pozitivnih sprememb v Sloveniji ter menjavo generacij v politični sferi. Na volitvah v Državni zbor 2018 lahko sodeluješ kot prostovoljec ali pa celo kot kandidat za poslanca v Državnem zboru.

 

Vesel bom vašega sporočila.

1.

Postani član društva

Izpolni prijavnico in postani naš član.

2.

Sporočite nam svojo pripravljenost za kandidaturo

Pišite nam na e-mail naslov: info@najprej.si

3.

Sodeluj pri pripravi programa

Pomagajte nam pri sestavi programa.

DONIRAJ

Lista Andreja Čuša bo na volitvah v Državni zbor 2018 nastopila skupaj s strankama Zeleni Slovenije in Združeni Zeleni. Zeleni Slovenije so bili v Državnem zboru dva mandata, pri tem pa smo prepričani, da bomo s skupnimi močmi ponovno prestopili prag Državnega zbora.

Življenje liste in stranke predstavljajo ljudje, njihova energija in želja do sprememb. Skupna lista že prejema številno podporo po Sloveniji, tako v obliki simpatizerjev, kot v obliki članstva. Seveda s prostovoljnim delom mnogih podpornikov in članov dosežemo marsikaj, vendar pa za razvoj potrebujemo tudi finančna sredstva. Pri tem je še toliko težje, saj vse parlamentarne stranke prejemajo sredstva iz proračuna tako v obliki mesečnih dotacij, kakor tudi v obliki zaposlitev v Državnem zboru. V tem smo seveda v neenakopravnem položaju.

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI


Še tako majhen prispevek lahko naredi veliko spremembo.

NAMENI DEL DOHODNINE


Kako nameniti 0,5% vaše dohodnine od dohodkov naši listi?

Izteka se rok za oddajo 0,5% dohodnine

V primeru, da se boste odločili nameniti naši stranki del dohodnine, Vas prosimo, da izpolnite obrazec in ga pošljete oz. osebno oddate na Vaš pristojni davčni uradu.

Del dohodnine, ki bi ga skozi ta 0,5% delež namenili Zelenim Slovenije, ne povečuje Vaše davčne obveznosti, le del davka, ki bi ga sicer prejela država, bo neposredno prejela naša stranka. To nam v veliki meri olajša poslovanje.

Veseli bomo vaše podpore!

Državljanke in državljane vabim, da se mi pridružijo s svojimi pobudami in predlogi za boljšo Slovenijo. S skupnimi močmi, tako na lokalnem kot na državnem nivoju, in ob zadostni meri vzajemne proaktivnosti, zmoremo več.

0
+
Odgovorjenih odprtih vprašanj
0
+
Zbranih predlogov in pobud
0
+
Sprejetih povabil na kavo

PREDLAGAJTE POSLANSKO VPRAŠANJE
POVABI ME NA KAVO


Bi mi želeli sporočiti vaše predloge in pobude za boljšo Slovenijo ob skodelici kave ali vrčku piva? Vaš poziv je več kot dobrodošel in nanj se bom z veseljem odzval!
Kontaktirate me lahko preko spodnjih kanalov:

TWITTER
@Andrejcus
LINKEDIN
Andrej Čuš

AKTUALNO DOGAJANJE NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Za pravično obravnavo športnikov invalidov!

Vesel sem, da sva skupaj s Sebastjan Kamenik pripravila pisno poslansko vprašanje Vladi Republike Slovenije. Prepričan sem na pozitiven razplet!

Državni zbor Republike Slovenije (RS) je na seji dne 22. junija 2017 sprejel Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ). Slednji je v veljavo stopil že v oktobru. V 3. členu ZDPIDŠ je določeno, kdo je opravičen do dodatka, in ponovno se je zgodilo, da se razločuje med športnikom in športnikom invalidom. Za športnike invalide tako pridejo v poštev medalja iz paraolimpijskih iger in olimpijskih iger gluhih ter Bloudkova nagrada. Medalje iz svetovnih prvenstev tako za športnike invalide ne veljajo, za običajne športnike pa. V Sloveniji imamo dobitnika bronaste medalje s svetovnega prvenstva leta 1994 v Coloradu v igri goalball, ki do dodatka ni upravičen. Na pristojnem ministrstvu trdijo, da nekateri športi vseeno pridejo v poštev, na Zvezi za šport invalidov Slovenije (ZŠIS) pa pravijo, da temu ni tako. Zato me zanima naslednje:

1) Ali vrhunska uvrstitev na svetovnem prvenstvu v goallbalu pride v poštev?
2) Zakaj se pri dodeljevanju dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa ne držimo prvega odstavka, kjer je jasno zapisano, da pravico do dodatka pridobi opravičenec, ki je z izjemnimi dosežki na področju športa
trajno prispeval k razvoju družbe in ugledu RS?
3) Ali športniki invalidi ne prispevajo k razvoju družbe in ugledu RS?
4) V drugi alineji prvega odstavka tretjega člena je jasno zapisano, da je do dodatka upravičen športnik, ki ima vrhunski mednarodni športni dosežek – ali bronasta medalja iz svetovnega prvenstva ni vrhunski mednarodni športni dosežek?

Lep pozdrav,
Andrej Čuš
... Več oPrikaži manj

Poglej na Facebook-u

Zdaj ima možnost vsak povedati svoje. Se vidimo? ... Več oPrikaži manj

Shod pred Državnim zborom zaradi ignoriranja volje ljudstva!

december 19, 2017, 11:00dop - december 19, 2017, 1:00pop

Spoštovani!Državni zbor in slovenske Vlade (leve in desne) že 14 let ignorirajo voljo ljudstva, ki se je na referendumu odločilo za to, da naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte. Za to obstajajo t...

Poglej na Facebook-u

Predlog Andreja Čuša in Zelenih Slovenije za zaprtje trgovin ob nedeljah bo prej ali slej sprejet, če ne v tem mandatu, pa po naslednjih parlamentarnih volitvah, ko nas bo v parlamentu sedelo več kot danes!

Zahvaljujem se vsem za množično podporo in besede spodbude. Obljubim vam, da bomo z našim bojem za uveljavitev referendumske volje ljudstva nadaljevali. Državni zbor bo o našem predlogu Zakona razpravljal in glasoval v torek, 19.12.2017. V kolikor Zakon ne bo sprejet, bomo s tem vztrajali vse do konca, če ne prej, pa ga bomo sprejeli po naslednjih parlamentarnih volitvah, ko bo iz naše ekipe v parlamentu sedelo precej več poslancev!

Andrej
... Več oPrikaži manj

Poglej na Facebook-u

Še malo, pa bo minilo leto dni od te poteze 🙂
Lepo nedeljo vsem!

Andrej
... Več oPrikaži manj

Politični eliti v tej državi je v interesu, da se stalno pogreva zgodovino kdo je bil rdeč, kdo je bil bel. S tem ne samo, da se kregajo državljanke in državljani na vsakem koraku, ampak se tudi ...

Poglej na Facebook-u

Kaj ti bodo takšni sindikati, ki dajo vse na poceni piar, v resnici pa takoj pokleknejo in skočijo v objem kapitala in trgovcev?

Pozdravljam pobudo mnogih, ki boste v teh dneh izstopili iz trgovinskega sindikata, prav bi bilo, da razmislite o ustanovitvi novega sindikata, ki se bo res boril za delavca in uveljavitev referendumske volje ljudi!

Andrej
... Več oPrikaži manj

Poglej na Facebook-u