Andrej Čuš

Politik


Od 4.2.2013 najmlajši poslanec v zgodovini Republike Slovenije. Samostojni poslanec Državnega zbora RS in predsednik stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije.

Osebni podatki

  • Rojstni datum: 29.7.1990
  • Domači kraj: Ptuj
  • Narodnost: Slovenska
  • Stranka: Nepovezani poslanec

O MENI

Dobrodošli na prenovljeni spletni strani, ki sem jo ustvaril v želji, da sem čim bolj dostopen ter da vas povabim k sodelovanju na in za stranko Andreja Čuša in Zelenih Slovenije, ki bo skupaj s partnerji nastopila na parlamentarnih volitvah 2018.

POLITIČNO DELOVANJE

Stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije
Stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije

Marca 2018 sem prevzel politično stranko Zeleni Slovenije, ki se je ob tem preimenovala v Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, stranka pa se je tako po letu 1996 ponovno vrnila v Državni zbor in bo pomembno kreirala politično dogajanje v Sloveniji.

Nadaljevanje dela v Državnem zboru RS kot nepovezani poslanec
Nadaljevanje dela v Državnem zboru RS kot nepovezani poslanec

Maja 2016 sem zaradi nekaterih (prevelikih) nesoglasij in poglabljanja ideoloških tem ter konfliktov izstopil iz Slovenske demokratske stranke ter ustanovil društvo Najprej Slovenija. Kot nepovezani poslanec sem vložil vrsto predlogov zakonov na področju kmetijstva, mladih in gospodarstva ter okolja.

Izvolitev na mesto poslanca v Državnem zboru RS
Izvolitev na mesto poslanca v Državnem zboru RS

Januarja 2013 je eden izmed mojih predhodnikov odstopil z mesta poslanca, zaradi česar sem pri svojih rosnih 22-ih letih postal najmlajši poslanec v zgodovini samostojne Slovenije. Na predčasnih volitvah v Državni zbor julija 2014 sem bil ponovno izvoljen za poslanca v Državnem zboru.

Kandidiranje za poslanca
Kandidiranje za poslanca

Konec leta 2011 sem nekoliko presenetljivo kandidiral za poslanca. Kljub svoji mladosti in močnim protikandidatom, se izziva nisem ustrašil in z dobro kampanjo ter številnimi mladimi prostovoljci dosegel dober rezultat, a kljub temu zgrešil izvolitev v Državni zbor za nekaj glasov.

Včlanitev v SDS
Včlanitev v SDS

Sredi leta 2009 sem se včlanil v Slovensko demokratsko stranko, predvsem zaradi dobrega programa na področju gospodarstva, mladih in skladnega regionalnega razvoja. Dobro leto in pol kasneje sem postal predsednik podmladka SDS. To funkcijo sem opravljal štiri leta.

Delovanje v dijaških in študentskih organizacijah ter v športu
Delovanje v dijaških in študentskih organizacijah ter v športu

V 3. letniku srednje šole sem počasi, a vztrajno zapuščal dvoranski parket in stopal na družbenega. Prevzel sem vodenje lokalne dijaške sekcije, leto dni kasneje pa sem postal predsednik Dijaške organizacije Slovenije. V enakem obdobju sem bil imenovan za člana Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino. 13 let sem tudi aktivno treniral judo, pri čemer sem osvojil več kolajn z državnih prvenstev in mednarodnih tekmovanj. Barve Slovenije sem zastopal na kadetskem, mladinskem in članskem nivoju.

PROGRAMSKE SMERNICE ZA DELO V PARLAMENTU

Ljudska modrost pravi: Kdor preteklosti ne priznava, tudi prihodnosti ne vidi. Zgodovino moramo poznati, ji dati ustrezno mesto in se iz nje kaj naučiti, ne smemo pa je izkoriščati še posebej ne v politične namene. Od leta 1991 se ne premaknemo naprej predvsem zaradi nenehne delitve na leve in desne, v resnici pa razlik med temi vsiljenimi delitvami sploh ni. Zato bomo prenehali z nepotrebnim oživljanjem zgodovinskih delitev. Od ideologije še noben krožnik ni bil poln. Delamo in živimo danes, naš pogled pa je potrebno usmeriti v prihodnost in ne v preteklost. Podpirali bomo dobre predloge za Slovenijo, tako z leve, kakor tudi z desne.

Zagovarjamo načelo suverenih držav članic Evropske unije. To pomeni, da ne podpiramo vse več in večjih pooblastil evrokratov iz Bruslja, prav tako ne pristajamo na to, da bomo delovali po diktatu tako Bruslja, kakor tudi Washingtona in Moskve. Prav tako se bomo jasno postavili po robu tudi Hrvaški, ki je naše »voditelje« do zdaj vedno naplahtala, pri tem pa njihove škodljive poteze pogojevali z vstopom v Schengen in Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na področju begunsko-migrantske krize se zavzemamo za ločitev med begunci in nezakonitimi migranti. Temu primerno je potrebno upoštevati tudi mednarodno pravo. Vzpostavili bomo varne meje in najprej pomagali svojim državljanom, nato pa tudi drugim, če bomo seveda ekonomsko zmožni.

Andrej Čuš in Zeleni Slovenije smo za nove investicije ter delovna mesta, a v Sloveniji ni potrebno sekati gozdov in uničevati kmetijske zemlje, saj imamo že 1081 degradiranih con. Kot vladna stranka bomo v novem mandatu skrbeli za to, da bodo investicije in posegi v naravo usklajeni ter v ravnovesju s človekom, naravo in kapitalom. Že danes imamo v Sloveniji dovolj praznih in degradiranih okolij, zato ni potrebe, da bi zaradi investicij sekali gozdove in uničevali naravo. Prav tako ne moremo v imenu kapitalu uničevati tako okolja kot človeka.

Nižji in srednji sloj bomo razbremenili z nižjimi dohodninskimi stopnjami. Na področju socialne politike bomo sledili načelu, da tisti, ki dela, živi bolje kot tisti, ki ne dela.

Z Zakonom o minimalnih pravicah delavcev bomo določili minimalno urno postavko v višini najmanj pet evrov bruto. Iz dosedanjih izplačanih plač bomo izvzeli vse dogovorne dodatke, posebej opredelili plačilo nadur in drugih, na trgu dela zahtevanih dodatnih del, ki običajno nimajo poštene cene, kaj šele plačila. Vse skupaj pomeni izplačilo osnovne plače, potem pa še vsi opravljeni dodatki. Skozi zakonodajno vejo oblasti bomo spodbujali tako k poštenemu dogovarjanju kot tudi sprejemanju pravic zaposlenih. Dodatno posebno pozornost bomo namenili do sedaj na trgu dela socialno izključeni in izrinjeni starejši delovni populaciji in tistim delovnim invalidom, ki jih je sistem nepošteno pahnil na rob revščine. Trgovke in trgovci pa bodo ob nedeljah doma, saj bomo uresničili referendumsko voljo ljudi.

Mladi in šport bodo dobili svoje ministrstvo in večjo veljavo v družbi. Dosedanji Urad za mladino sicer dela po svojih močeh, a ko se letno izseli iz Slovenije preko 8000 mladih, moramo ukrepati in položaj mladih postaviti v ospredje. Probleme mladih bomo postavili v ospredje in jih do konca mandata močno ublažili. Največji problemi so zagotovo na področju osamosvajanja, zaposlovanja ter reševanje stanovanjskega vprašanja.

Slovenskemu športu in športnikom bomo zagotovili več finančnih sredstev. Liberalizirali bomo področje stav in iger na srečo ter s tem zagotovili več koncesijskih sredstev, kakor tudi sredstev iz naslova pobranih davkov. Dovolili bomo oglaševanje stavnic na športnih dogodkih. Podjetja, ki bodo vlagala v šport, bodo deležna davčnih olajšav.

Za več prakse in manj teorije. Seveda je prav, da se v osnovni šoli otroci učijo o piramidah, ocenjujemo pa, da bi bilo potrebno razpoložljive ure predmetnika v osnovi šoli spremeniti v smeri, da bi bile v kurikulum vključene tudi snovi s področja finančne pismenosti, računalništva in varnosti na spletu.

S spremembami Zakona o javnem naročanju bomo poskrbeli, da bodo otroci, pa tudi starejši posamezniki, v fazi izobraževanja vseskozi uživali zdravo in domačo hrano, ki je boljša od uvožene iz Egipta ali pa Turčije.

Od osnovne šole pa vse do prve stopnje bolonjskega študija si prizadevamo za uvedbo dodatnih ur s področja športne vzgoje in gibanja.

Za več povezovanja med izobraževanjem in gospodarstvom. Prizadevali si bomo za uvedbo dualnega izobraževalnega sistema v srednjem in višjem šolstvu.

Ločili bomo javno in zasebno. Pri tem ne bomo podpirali ustanavljanja novih fakultet in zavodov, ki bodo delovali ter izobraževali na področjih, ki že imajo veljavne akreditirane programe.

Slovenska znanost bo prejela več sredstev. V Sloveniji si zagotovo želimo več delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, le ta bodo prišla z več sredstvi za inovacije in razvoj.

V Sloveniji je nekaj več kot 616000 prejemnikov pokojnin, od tega jih kar 26 % prejema manj kot 500 evrov ter posledično živi pod pragom revščine. Osrednji razlog za to je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ–2). Danes žal mnogo upokojenk in upokojencev prejema neopravičene dodatke k pokojninam. Vse dodatke bomo izvzeli iz pokojninske blagajne in s tem dvignili obstoječe pokojnine. Pokojnine bodo preračunane pravičneje. Zavzemali se bomo za sprejem zakonodaje, ki bo vse pokojnine preračunala na novo, na vsakih pet let. S tem bodo poskrbeli za pravičnejšo delitev sredstev pri novih upokojencih ali  pri generacijah, ki so pred upokojitvijo. Spodbujali bomo tudi nove bivalne kapacitete za starejše. Trenutno na sprejem v dom za starejše čaka že 7700 ljudi, pričakovati pa je, da bo ta številka z meseci in leti še višja.

Varovanje našega planeta je naša osnovna vrednota. Kemis in Ekosistemi se ne smeta ponoviti! Okolje je najpomembnejša nacionalna strateška dobrina, hkrati pa last nas vseh, zato ne smemo dovoliti, da se ga degradira. Zahtevali bomo revizije vseh okoljskih dovoljenj in povečali sredstva za sanacijo divjih odlagališč, Mežiške doline in Celjske kotline, izboljšali bomo kakovost zraka, ohranili kakovost pitne vode in poskrbeli za zaščito pred poplavami. Dovolimo naslednjim generacijam, da bodo uživale radosti doživetij v neokrnjeni naravi.

Vode in naravnih dobrin, ki jih imamo v Sloveniji kar nekaj, ne bomo prodajali tujcem ali multinacionalkam.

Za zeleni promet. V kolikor želimo zmanjšati pritisk avtomobilov na mestna središča, moramo zagotoviti večjo mobilnost ter učinkovitost javnega prometa, kar je ena izmed prioritet naše liste.

Smo za trajnostno gospodarstvo in nova delovna mesta s povrnitvijo vseh davkov in davčnih obremenitev na raven pred krizo. Delovna mesta bomo zagotovili z več ukrepi, tudi z zelenimi delovnimi mesti. Slednje bomo uresničili s prehransko samooskrbo s poudarkom na ekološki pridelavi, kar bi v ekološkem kmetijstvu lahko prineslo 80000 delovnih mest. Vzpostavljanje vrednostne verige lesa bi skozi oživitev lesnopredelovalne industrije prineslo 50000 delovnih mest, s prehodom na obnovljive vire energije bi poleg dolgoročne energetske varnosti brez izčrpavanja naravnih virov lahko zagotovilo 22000 delovnih mest in upravljanje z odpadki, bi prineslo dodatnih 8000 delovnih mest. Stimulirali bomo predelavo lesa v končne produkte. Tragedija je, da prodajamo nepredelan les, ki ga v tujini spremenijo v izdelek in ga po višji ceni prodajo nazaj v Slovenijo.

Gospodarstvo bomo razbremenili nepotrebne birokracije in olajšali delovanje. Trenutno je v Sloveniji v veljavi preko 20000 zakonov in podzakonskih aktov, samo na področju kmetijstva preko 4000.  To ni ne človeško, ne normalno, saj se morajo ljudje namesto z ustvarjanjem dodane vrednosti ukvarjati z učenjem in sledenjem birokraciji. Članstvo v vseh zbornicah bo prostovoljno.

Slovenija ni samo Ljubljana. Ljubljana je naše glavno mesto in prav je, da je razvito. Ob tem nikakor ne smemo pozabiti na ostala mesta, ki imajo enak potencial kot Ljubljana, a se vanje steka manj denarja. Zaradi višje brezposelnosti v manj razvitih območjih izgubljamo človeški kapital, zato bomo po vstopu v parlament takoj predlagali ustanovitev pokrajin. O teh smo že imeli referendum, namenjene bodo predvsem povezovanju lokalnih skupnosti pri razvojnih projektih in evropskih razpisih, prevzele bodo tudi del pristojnosti s strani države.

Z različnimi ukrepi in sredstvi bomo spodbujali skladnejši regionalni razvoj in oživitev podeželja. V Sloveniji imamo 70000 kmetijskih gospodarstev, pri čemer pa število iz leta v leto pada, prav tako je neugodna starostna struktura kmetov.

Zagovarjamo konkurenco na področju zdravstvenih zavarovalnic, zato bo lahko vsak posameznik v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja svobodno izbral svojo zavarovalnico. Prispevne stopnje in košarica storitev ter pravic, ki jih zagotavlja obvezno zavarovanje, bodo enotne za vse zavarovalnice.  Še eden izmed bistvenih in nujnih ukrepov bo poenotenje informacijskega sistema v zdravstvu. Zaradi različnih softwerskih hiš imajo izvajalci v zdravstvu izredne težave, prihaja do uhajanja informacij, pošiljanje po navadni pošti, kar je stroškovno gledano velika težava.

Strinjamo se, da je sedanji sistem koncesij netransparenten. Potreben bi bil nadzor, reguliran s strani Ministrstva za zdravje, ki bi sestavilo komisije za posamezna področja, sestavljena iz najmanj štirih članov, predstavnikov zasebnikov in javnih zavodov, da ne bi prihajalo do anomalij. Komisije bi nadzirale delo, preverjale licence, podeljevale dovoljenja za delo in izvajale sanitarne preglede vsaj na pet let. V primeru kršenja, bi koncesionarju ali javnemu zavodu lahko tudi odvzeli licenco za delo.

Uredili bomo položaj medicinskih sester. Slovenija je zatajila v pristopnih pogajanjih za članstvo v Evropsko unijo in pri tem pozabila na medicinske sestre ter degradirala tiste, ki so končale šolanje pred vstopom v Evropsko unijo. To krivico bomo popravili.

Pravosodni sistem, ki bo spoštoval, da smo pred zakonom vsi enaki. Zaupanje Slovenk in Slovencev v pravosodni sistem je med najnižjimi v Evropski uniji. Zagotovo imamo na področju pravosodja veliko težav, saj so ljudje pred sodišči obravnavani različno, kar je nesprejemljivo in nedemokratično. Višji sodnim instancam bomo prepovedali vračanja v ponovna sojenja na nižja sodišča in vzpostavili sistem, po katerem bodo morala višja sodišča in Vrhovno sodišče odločiti v zadevi in je ne vračati v ponovno sojenje.  Sojenja bomo časovno omejili na šest mesecev na prvi stopnji, tri mesece na drugi stopnji in tri mesece na Vrhovnem sodišču.

Premoženje, ukradeno iz Slovenije, bomo vrnili v Slovenijo. Slovenska tranzicija žal ni zgodba o uspehu. Za njo pa so odgovorni tako politiki na levi in desni, ki so pri velikih projektih sodelovali, ne glede na politično barvo. Po nekaterih ocenah je v tujini vsaj 40 milijard našega premoženja. S specializiranimi sodišči bomo poskrbeli, da se okradeno premoženje vrne v domovino. Dejstvo je, da so sodstvo, davčna uprava, Urad za preprečevanje pranja denarja in drugi organi pri zaplembi premoženja neučinkoviti.

V javni upravi je veliko sposobnih ljudi, ki zaradi sistemskih napredovanj niso plačani po svojem učinku. Zatorej naj bodo kvalitetni uslužbenci v javni upravi, tako kot delavci v zasebnem sektorju, nagrajeni z napredovanjem, slabši (manj kvalitetni) delavci pa temu primerno v nižjem razredu. Napredovanje mora postati stimulacija in nagrada za dobro delo, ne pa samoumevno glede na delovno dobo.  Dosegli bomo, da se bo vsaka poklicna skupina sama pogajala za svoje plače, zato je potrebno ukiniti neustaven kvorum. Z ukinitvijo kvoruma se bo lahko tudi podhranjena plačna skupina J pogajala za svoje plače, danes se za njih pogajajo drugi!

 

Prepolovili bomo število državnih agencij in uradov, pri tem pa sledili načelu, da mora javni sektor slediti stanju gospodarstva.

Preprečili bomo razprodajo naravnih virov. Naravni viri, med njimi predvsem voda, niso naprodaj! Preprečili bomo prodajo naravnih virov tujim multinacionalkam in posameznikom. Voda je naravno bogastvo, do katerega imamo glede na njen pomen zelo slab odnos.

 

Za pametno privatizacijo in iskanje strateških partnerjev, pri kateri pod nobenimi pogoji ne bomo prodali strateške infrastrukture. Strinjamo se, da tovarna orodja ni ključna strateška infrastruktura, prizadevamo pa si, da infrastrukturna, energetska in vodnogospodarska podjetja ostanejo v državni lasti.

 

Prepolovili bomo število državnih agencij in uradov, pri tem pa sledili načelu, da mora javni sektor slediti stanju gospodarstva.

STRANKA ANDREJ ČUŠ IN ZELENI SLOVENIJE

Članom stranke je skupno to, da imamo dovolj delitve levo-desno, rdeči-črni. Smo različnih svetovnih nazorov, starostnih generacij in prihajamo iz vseh statističnih enot Slovenije.


Zavzemamo se za:


Varnost. Delovna mesta. Dostojne plače. Pravičnost in poštenost. Okrepitev suverenosti znotraj Evropske unije. Zdravje in zdravo okolje.

Naše stališče:


Slovenija potrebuje nove in mlade obraze, ki so neobremenjeni s preteklostjo in bodo svojo energijo usmerili v pravično državo, nova delovna mesta in razvoj. Predsednik društva Andrej je prepričan, da morajo biti mladi enakopraven družbeni zastopnik in imeti možnost sodelovanja pri vseh procesih odločanja v državi.

Čas je!


Slovenska politika mora preusmeriti pogled iz leta 1945 v leto 2018 in naprej. Ukvarjajmo se raje s sedanjostjo in prihodnostjo.

Se nam želite pridružiti?

Izpolnite spodnjo pristopno izjavo in nam jo pošljite na naslov:

Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Komenskega ulica 11, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Veseli bomo vaše podpore!

ŽELIŠ KANDIDIRATI ZA POSLANCA ALI NAM POMAGATI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 2018?

Verjetno nas je kar veliko, ki se zavedamo zgodovinske odgovornosti do slovenskega naroda in državljanov Slovenije, zato vas zaradi neuresničenih osamosvojitvenih pričakovanj in neučinkovitih politik, vabim k sodelovanju. Na volitvah v Državni zbor 2018 bomo nastopil s stranko Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. Slednji se bodo pridružili še nekateri partnerji v obliki strank, gibanj in preostalih članov civilne družbe. Želimo si sodelovanja s posamezniki, ki si želijo pozitivnih sprememb v Sloveniji ter menjavo generacij v politični sferi. Na volitvah v Državni zbor 2018 lahko sodeluješ kot prostovoljec ali pa celo kot kandidat za poslanca v Državnem zboru.

 

Vesel bom vašega sporočila.

1.

Postani član stranke

Izpolni prijavnico in postani naš član.

2.

Sporočite nam svojo pripravljenost za kandidaturo

Pišite nam na e-mail naslov: zeleni@zeleni.si

3.

Sodeluj pri pripravi programa

Pomagajte nam pri sestavi programa.

DONIRAJ

Stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije bo na volitvah za Državni zbor 2018 nastopila skupaj z nekaterimi drugimi strankami in s številnimi partnerji v obliki društev, gibanj ter članov civilne družbe. Zeleni Slovenije so bili v Državnem zboru dva mandata, pri tem pa smo prepričani, da bomo s skupnimi močmi ponovno prestopili prag Državnega zbora.

Življenje stranke predstavljajo ljudje, njihova energija in želja do sprememb. Skupna lista že prejema številno podporo po Sloveniji, tako v obliki simpatizerjev, kot v obliki članstva. Seveda s prostovoljnim delom mnogih podpornikov in članov dosežemo marsikaj, vendar pa za razvoj potrebujemo tudi finančna sredstva. Pri tem je še toliko težje, saj vse parlamentarne stranke prejemajo sredstva iz proračuna tako v obliki mesečnih dotacij, kakor tudi v obliki zaposlitev v Državnem zboru. V tem smo seveda v neenakopravnem položaju.

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI


Še tako majhen prispevek, lahko naredi veliko spremembo.

NAMENI DEL DOHODNINE


Kako nameniti 0,5% vaše dohodnine od dohodkov naši stranki?

Oddaja 0,5% dohodnine

V primeru, da se boste odločili nameniti naši stranki del dohodnine, Vas prosimo, da izpolnite obrazec in ga pošljete oz. osebno oddate na Vaš pristojni davčni uradu.

Del dohodnine, ki bi ga skozi ta 0,5% delež namenili stranki Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, ne povečuje Vaše davčne obveznosti, le del davka, ki bi ga sicer prejela država, bo neposredno prejela naša stranka. To nam v veliki meri olajša poslovanje.

Veseli bomo vaše podpore!

Državljanke in državljane vabim, da se mi pridružijo s svojimi pobudami in predlogi za boljšo Slovenijo. S skupnimi močmi, tako na lokalnem kot na državnem nivoju, in ob zadostni meri vzajemne proaktivnosti, zmoremo več.

0
+
Odgovorjenih odprtih vprašanj
0
+
Zbranih predlogov in pobud
0
+
Sprejetih povabil na kavo

PREDLAGAJTE POSLANSKO VPRAŠANJE
POVABI ME NA KAVO


Bi mi želeli sporočiti vaše predloge in pobude za boljšo Slovenijo ob skodelici kave ali vrčku piva? Vaš poziv je več kot dobrodošel in nanj se bom z veseljem odzval!
Kontaktirate me lahko preko spodnjih kanalov:

FACEBOOK
@andrejcus
TWITTER
@andrejcus
LINKEDIN
Andrej Čuš

AKTUALNO DOGAJANJE NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Kandidati Liste Andreja Čuša se predstavijo: Viktorija Bezjak

Zelo vesel sem, da je Viktorija sprejela vabilo in se odločila, da se še bolj aktivno vključi v lokalno skupnost. Mnogi jo poznate kot učiteljico ali pomočnico ravnatelja na OŠ Mladika. Tudi jaz sem jo tam včasih jezil 🙂

Listo Andreja Čuša sestavljamo ljudje različnih nazorov, generacij in izobrazbe, a skupaj sestavljamo celoto, ki ima strokovne ter izkušene ljudi na vsakem področju. Prepričan sem, da se bom lahko vedno obrnil na njih.

Andrej
... Več oPrikaži manj

Poglej na Facebook-u

Se vam zdi, da so bile dosedanje investicije s pomočjo črpanja državnih in evropskih sredstev primerno ter pravilno izpeljane? Ali bi lahko Ptuj imel več? Vsako mnenje in predlogi štejejo!

Čuš&Mi
... Več oPrikaži manj

Poglej na Facebook-u

Namen javnih zavodov ni, da v njih zaposlujemo svoje žlahtnike!

Želim presekati z negativno kadrovsko selekcijo. Zaradi takšnih koalicij ali lobijev se to danes pozna vsem Ptujčanom na dražjih položnicah, odgovarjal pa za to ni nihče.
... Več oPrikaži manj

Poglej na Facebook-u

Hvala vsem za zelo dobre odzive in čestitke za prvo soočenje županskih kandidatov MO Ptuj na NET TV.
Verjamem, da bomo skupaj zmagali in dosegli tako želene spremembe.

Lep večer, Andrej
... Več oPrikaži manj

Poglej na Facebook-u

Vabilo k ogledu soočenja

Ptujčanke in Ptujčani, vabim vas k ogledu soočenja štirih kandidatov za župana, ki bo predvajano danes (nedelja) ob 20.00 uri na NET TV.

Do takrat pa lepo nedeljo.

Andrej
... Več oPrikaži manj

Poglej na Facebook-u

Lista Andreja Čuša vam želi lep vikend. ... Več oPrikaži manj

Poglej na Facebook-u